Prawnik Hanna Malanchyn

Prawnik Hanna Malanchyn, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego. Autorka pracy magisterskiej "Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym", w trakcie odbywania studiów dziennych w trybie weekendowym ukonczyła Studium Prawa Rosyjskiego organizowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego na mocy podpisanego porozumienia Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu oraz Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk.

Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej ukończyła studia podyplomowe w kierunku Akademia prawa sądowego, prawo sądowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich na Uczelni Łazaskiego.

W 2016 r rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Odbyła aplikacje pod patronem adw. dr Beaty Paxford. Aktualnie odbywa studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Wypełnij poniższy formularz

Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość